Fasádní kořenová čistírna

Efektivní využití odpadní vody.

Díky čistírně

si můžete vytvořit unikátní přírodní biotop

Čistění probíhá nejen v létě,

ale též v zimním období

Zajímavý funkční prvek,

který maximálně napomůže zužitkování vody

Hlavní přínosy fasádní kořenové čistírny

Návrat ke kořenům

Voda dokáže výrazně zamezit oteplování planety, ale s přibývající výstavbou se v krajině snižuje možnost vsakování srážkové vody, čímž přispíváme k její proměně na poušť. Námi spotřebovaná voda je bez dalšího užitku odváděna do moří a oceánů, přičemž zdroje podzemní vody se pomalu tenčí.

Naše fasádní kořenová čistírna dokáže zpracovat odpadní vodu produkovanou v objektu a za pomoci kořenového systému ji zpět proměnit na vodu užitkovou. Tu lze využít k ochlazení budovy, zálivce zelených fasád či dopuštění zahradního jezírka. Během zimního období lze čistírnu obtékat by-passem a vodu odvádět do kanalizace.

Už máte naši zelenou fasádu?

Jak to funguje?

Surová odpadní voda je přiváděna do komorového septiku, jenž je vybaven systémem sedimentačních komor a norných stěn. Ty zajistí separaci nerozpuštěných látek z vody. Následně voda natéká do akumulační jímky předčištěné vody, odkud je periodicky čerpána na vertikální filtr – fasádní čistírnu odpadních vod.

Vodu čistí mikroorganismy žijící na povrchu kořenů rostlin a filtračním materiálu filtru tak, že spotřebovávají organické látky obsažené ve vodě, které potřebují ke své existenci. Tato vyčištěná voda se akumuluje v další jímce, odkud ji už lze čerpat.

Stáhnout technické detaily

Znáte i naše další projekty?

Věděli jste, že...

fasádní kořenová čistírna je soustavou nad sebou umístěných

nerezových kazet vyplněných substrátem částečně nasyceným vodou?

vypracování cenové nabídky zdarma

Máte zájem o zelenou střechu, zelenou fasádu, nebo fasádní kořenovou čistírnu? Neváhejte nám napsat, s radostí vám připravíme bezplatnou kalkulaci.

LIKO-SCzech Best Managed Companies 2020Rodinný podnikCZGBCAMSPISO 14001ISO 9001 ZINCO Sedum Top BB_Com_Florcom