Fasádní kořenová čistírna

Voda je tím nejvýznamnějším médiem, které dokáže zamezit oteplování planety. S přibývající výstavbou snižujeme možnost zasakovat srážkovou vodu v krajině a přispíváme tak k její pomalé přeměně na poušť. Vodu, kterou spotřebujeme, odvádíme bez dalšího užitku do moří a oceánů, zdroje podzemní vody se pomalu tenčí.

 

Využijte odpadní vodu k ochlazení vaší budovy, zálivce zelených fasád nebo k dopouštění zahradního jezírka.

Fasádní kořenová čistírna je zajímavým a funkčním prvkem, který maximálně napomůže zužitkování vody, kterou je čím dál více nezbytné zadržet v přírodě.

Vytvořte unikátní přírodní biotop v rámci vaší zahrady.

 

Surová odpadní voda je přiváděna do komorového septiku, který je vybaven systémem sedimentačních komor a norných stěn, které zajistí separaci nerozpuštěných látek z vody. Voda následně natéká do akumulační jímky předčištěné vody, odkud je periodicky čerpána na vertikální filtr - fasádní čistírnu odpadních vod. Mikroorganismy žijící na povrchu kořenů rostlin a filtračním materiálu filtru spotřebovávají organické látky obsažené ve vodě pro svou existenci a na bázi těchto ryze přírodních procesů tak vodu čistí. Vyčištěná voda je následně akumulována v další jímce, odkud může být čerpána například k závlaze zelených fasád nebo dopouštění zahradního jezírka.

Během zimního období je možné fasádní kořenovou čistírnu obtékat by-passem a vodu tak odvádět do kanalizace.

Dokumenty ke stažení

vypracování cenové nabídky zdarma

Máte zájem o zelenou střechu, zelenou fasádu, nebo fasádní kořenovou čistírnu? Neváhejte nám napsat, s radostí vám připravíme bezplatnou kalkulaci.

LIKO-SCzech Best Managed Companies 2020Rodinný podnikCZGBCAMSPISO 14001ISO 9001 ZINCO Sedum Top BB_Com_Florcom