Brno podporuje zelené střechy. Jak dosáhnout na dotace?

Brno podporuje zelené střechy. Jak dosáhnout na dotace?

Brno se jako vůbec první město v Česku pustilo do boje proti suchu. Obyvatelům přerozdělí až 20 milionů korun na zelené střechy a zachytávání dešťové vody. O peníze kromě fyzických osob můžou požádat také nákupní střediska, školská zařízení, církve nebo bytová družstva. Jaká jsou kritéria? Připravili jsme pro vás stručného průvodce dotačním programem Zeleň střechám.

Nové dotační programy schválili radní v dubnu, teď mají zájemci šest měsíců na podání elektronické žádosti. Lhůta běží od 1. června do 30. listopadu 2019 a peníze budou přerozdělovány až do vyčerpání částky vyhrazené z rozpočtu města. Informaci o výsledku schvalovacího řízení uchazeč obdrží do 60 dní od podání žádosti. Dalších 60 dní si pak město vyhradilo na rozhodnutí o celkové výši přidělené dotace. Tu ovlivňuje několik faktorů. Jednak je to samotná kategorie žadatele, jednak typ zelené střechy.

 

Dvě kategorie žadatelů

Výše podpory pro právnické osoby a podnikatelské subjekty v základu činí 400 Kč na metr čtvereční. V případě volby intenzivní zelené střechy se k němu přičítá 500 Kč, v případě extenzivní a semiintenzivní zelené střechy se základ zvyšuje o 100 Kč. Další prostředky lze získat na rozchodníkový koberec (+ 500 Kč), nebo sazenice a řízky rozchodníků (+ 200 Kč).

Podmínky pro ostatní žadatele jsou stejné, mění se pouze výše základu, který je 800 Kč na metr čtvereční. Do skupiny se zvýšenou základní sazbou patří kromě fyzických osob také společenství vlastníků jednotek, státní podniky a organizace, výzkumné instituce, veřejnoprávní subjekty, příspěvkové organizace (vyjma organizací zřízených městem Brnem), školy, neziskovky a církve.

Zároveň mohou všichni uchazeči obdržet až 10 000 Kč na odborný posudek spojený s realizací projektu. Sem se řadí posouzení statiky nosné konstrukce střechy, realizační projektová dokumentace, ověření funkce stávající hydroizolace a sondy pro potřeby návrhu zelené střechy.

Máte zájem o zelenou střechu? Napište nám. Pomůžeme vám s výběrem a vypracujeme vám cenovou nabídku zdarma.

 

Udržitelnost po dobu 5 let

Aby byla dotace udělena, musí mít zelená střecha minimálně 10 metrů čtverečníchmaximálně 1 000 metrů čtverečních. Zeleň přitom tuto plochu musí pokrývat nejméně z 80 %. Střecha musí být navržena tak, aby byla udržitelná nejméně po dobu 5 let, a to bez umělého zavlažování. Nutné je, aby prospívala jen z dešťových srážek. Požadavkem je také dodržení standardů pro navrhování, provádění a údržbu, které jsou dostupné na www.ekodotace.brno.cz.

 

„Přiklepnutím“ to nekončí

Po přidělení dotace má žadatel povinnost zrealizovat projekt do 18 měsíců. Poté každý rok po dobu 5 let elektronicky dokládá fotografii zelené střechy. Posílá se dvakrát ročně, v květnu a říjnu.

 

Přílohy a náležitosti žádosti o dotaci

  • Projektový záměr – skladba zelené střechy, základní návrh půdorysu
  • Položkový rozpočet projektu – uznatelné náklady v něm určují výši požadované dotace
  • Na mapě KN zákres půdorysu zelené střechy
  • Výměra zelené střechy
  • Fotografie před realizací jasně prokazující současný stav střechy
  • Souhlas majitele nemovitosti (zajišťuje žadatel)
  • Čestné prohlášení vlastníka, že záměr je v souladu se základními požadavky na stavby podle § 8 vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
  • Odborný posudek autorizované osoby ČKAIT o způsobilosti stavu stavebních konstrukcí pro dodatečnou realizaci zelené střechy

 

Nevíte si rady se žádostí o dotaci? Napište nám. Rádi vám ji pomůžeme vyřídit.

 

Vypracování cenové nabídky zdarma

Máte zájem o interiérovou živou stěnu nebo zelenou fasádu? Neváhejte nám napsat, s radostí vám připravíme bezplatnou kalkulaci.

Czech Best Managed CompaniesCZGBCAMSP

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Vlastní

Vlastní nastavení cookies